Didaktik

Didaktik
Didaktik (græsk), undervisningslære, en del af pædagogikken, der har til opgave at give en vejledning for undervisningen eller den side af opdragelsen, der særlig tilsigter at påvirke barnets forestillings- og tankeliv og give det intellektuel dannelse. Didaktik giver altså en fremstilling af undervisningens love og regler. Den almindelig didaktik udvikler de almindelige grundsætninger for undervisningen på psykologisk grundlag. Den behandler altså undervisningens formål, dens midler, idet den drøfter lærefagenes pædagogiske og praktiske betydning og ud fra disse synspunkter bestemmer, hvad der er passende for alder, køn og skole, dens læreform og fremgangsmåde. Den specielle didaktik påviser anvendelsen af disse grundsætninger for de enkelte undervisningsgenstande eller lærefag og fører også navnet metodik.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Didaktik — Didaktik  серия домашних компьютеров, выпускавшихся в Чехословакии компанией Didaktik Skalica Co. (Скалица) с 1986 по 1994 год. Первые модели (Alfa, Beta) были клонами PMD 85 (компании Tesla Piešťany, Пьештяны) на основе процессора Intel… …   Википедия

  • Didaktik — M The Didaktik was a series of home computers based on the Intel 8080 and Zilog Z80 processors produced in former Czechoslovakia. Contents …   Wikipedia

  • Didaktik — (v. gr.), Unterrichtslehre, die Lehre von den Gesetzen u. Regeln des gesammten Unterrichts; sie ist ein Theil der Pädagogik u. umfaßt die Methodik. Zweck der. D. ist überall eine tüchtige Bildung des Menschen; sie zerfällt in die a) theoretische… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Didáktik — (griech.), Unterrichtslehre oder Unterrichtswissenschaft, der eine Hauptteil der Pädagogik (s.d.), die außerdem noch die Lehre von der Erziehung umfaßt. Die D. ist teils allgemeine D., die auf psychologischer Grundlage die allgemeinen Grundsätze… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Didáktik — (grch.), Unterrichtslehre, der Teil der Erziehungslehre, welcher die Gesetze und Regeln für den Unterricht darlegt; didaktisch, lehrhaft. – Vgl. Willmann (1894 95). – Didaktische Poesie, s. Lehrgedicht …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Didaktik — Didaktik, griech. deutsch, Lehr oder Unterrichtswissenschaft, dann Kunst des Unterrichtes. Didaktisch, was zum Lehren gehört, belehrend; didaktisches Verfahren, Lehrart …   Herders Conversations-Lexikon

  • Didaktik — Die Didaktik (von griechisch: didáskein „lehren“) im engeren Sinn beschäftigt sich mit der Theorie des Unterrichts, im weiteren Sinne mit der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Nach Johann Amos Comenius (1592–1670) ist Didaktik… …   Deutsch Wikipedia

  • Didaktik — Unterrichtslehre; Unterrichtskunde * * * Di|dak|tik [di daktɪk], die; : Lehre vom Unterrichten: er versteht nichts von Didaktik. * * * Di|dạk|tik 〈f. 20; unz.; Päd.〉 Wissenschaft vom Lehren u. Lernen, von den Inhalten der Bildung u. ihrer… …   Universal-Lexikon

  • Didaktik — didaktisch »lehrhaft«: Das Adjektiv wurde im 18. Jh. aus gleichbed. griech. didaktikós entlehnt, dem das Verb griech. didáskein »lehren« – wohl Bewirkungszeitwort zu griech. daēnai »lernen« – zugrunde liegt. – Abl.: Didaktik »Lehre vom Lehren… …   Das Herkunftswörterbuch

  • didáktik — a m (á) strokovnjak za didaktiko: zborovanje didaktikov / njegov profesor matematike je dober didaktik zna dobro poučevati / omenjeni pisatelj je predvsem didaktik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”